vi har to stander her, en er for PET-flaskeblåsemaskin og standnummeret er 11.1 C01, vi vil bringe vår 4 hulrom 6500-7200BPH PET-flaskeblåsemaskin hit (denne typen maskin med funksjonene som følger: 1. Høy hastighet; 2. Energisparing, trenger bare 22kw driftskraft; 3. Enkel betjening, det er helt servomotorkontroll, trenger ikke lavtrykksluftkompressor); en annen er for plastrør, ark, profilekstruderingsmaskiner, og messenummeret er 2,2 K51. vi vil bringe vår 16-40mm PVC dobbelrør ekstruderingsmaskin her (denne typen maskin har funksjonene som følger: 1. Større kapasitet, den kan produsere to rør samtidig); 2. Enkel betjening: Den tosidige vakuumkjøletanken kan justeres separat, det vil redusere avfallet av råmaterialet i begynnelsen av operasjonen).